ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η σύνθεση του εδάφους και τις κλιματικές συνθήκες που κυριαρχούν στο νησί της Κρήτης, σε συνδυασμό με το μικροκλίμα της βορειοδυτικής περιοχής της (περιοχή Κολυμβαρίου), αποτελούν το απόλυτο περιβάλλον για την παραγωγή της υψηλότερης ποιότητας ελαιόκαρπου.

Μετά τη φύση η δυναμική παρέμβαση και το πάθος των ανθρώπων της Εταιρίας Απολλώνια, συμβάλουν στη διασφάλιση της συνέχειας αυτής της ποιότητας, στην παραγωγή αυτού του υπέροχου χυμού, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Κολυμβάριου.

Οι καρποί της ελιάς φθάνουν στο ελαιοτριβείο μετά από αυστηρές εξετάσεις, ακολουθούν την πορεία βασιζόμενη στην παράδοση και αξιοποιώντας τις δυνατότητες των σύγχρονων μηχανημάτων παράγει το ευλογημένο λάδι.

Δεδομένου ότι οι ελιές που παράγουμε είναι υγιές, άθικτες μεταφέρονται με ασφάλεια ώστε να μην χάσουν τη μέγιστη θρεπτική αξία για να προσφέρουν στους καταναλωτές την εγγύηση της ποιότητας του ελαιόλαδου ψάχνει.